ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

13-09-2018. Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΏΚΑΙ ΕΔΩ για την Αίτηση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
10-9-2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον διαγωνισμό Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018"

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
10-9-2018: Ανακοίνωση για τον Διαγωνισμό " Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ » ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Η 17 - 09 - 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 284/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πατήστε εδώ για την Απόφαση ΟΕ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
30-8-2018: Διακήρυξη ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 36.520,48 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αρ.Πρωτ. 17354/29-08-2018

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-09-2018. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΠΑΛ)

Πατήστε εδώ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-09-2018. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΛΙΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ (ΛΑΖΑΡΑΤΑ)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ (ΛΑΖΑΡΑΤΑ)

Πατήστε εδώ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-09-2018. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΛΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
6-9-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού"Ολοκλήρωση τουαλετών σχολείου Νικιάνας"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρου 125 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», με προϋπολογισμό 7.000,00 ΕΥΡΩ όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για την Τεχνική έκθεση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
6-9-2018- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

10-9-2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση για  προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας .

Πατήστε εδω για την Πρόσκληση, εδω για την  Διακήρυξη εδω για το Παράρτημα.

 

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-08-2018. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, συνολικού προϋπολογισμού 35.655,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε εδω για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη, εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 31Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by