ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκογκάκης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Περιφέρεια Λευκάδας                      

Νικητάκης Μάρκος του Βασιλείου                                 

Περδικάρης Αθανάσιος του Πάνου                                

Γαρύφαλλος Δημήτριος του Γεωργίου                                         

Χαλικιάς Ευάγγελος (Λάκης) του Σπυρίδωνα                   

Κούρτης Φίλιππος του Ευσταθίου                                  

Σέρβος Κων/νος του Αποστόλου                                   

Πολίτης Σπυρίδων του Βασιλείου                                  

Βλάχος Κων/νος του Πανταζή  (cv)                                    

Κοντομίχης Ευάγγελος του Πανταζή                               

Αρβανίτης Σπυρίδων του Βασιλείου                               

Γληγόρη Ασπασία του Σωτηρίου                           

Κατωπόδη Ευανθία (Εύα) του Παναγιώτη                        

Καρφάκη Μαριάννα του Γερασίμου                               

Αραβανής Βασίλειος του Αριστοτέλη    

Σκιαδά Πετούση Ζωϊτσα του Νικολάου                           

Γληγόρης Κων/νος του Γεωργίου

Καββαδάς Θωμάς του Σπυρίδωνα       

Περιφέρεια Απολλωνίων

Κατηφόρης Χρήστος του Φωτίου                                   

Βικέντιος Νικόλαος του Γεωργίου                                   

Σκληρός Παναγιώτης του Δημοσθένη                              

Σκληρός Φίλιππος του Δημοσθένη                                  

Περιφέρεια Ελλομένου

Κακλαμάνη Αναστασία του Αριστοτέλη 

Σκλαβενίτης Ευάγγελος του Νικολάου

Φίλιππας Γεώργιος του Αλέκου                                    

Θερμός Ευάγγελος του Θεοδώρου                                 

Μήτσουρας Πέτρος του Στεφάνου                  

Ζουριδάκης Ευτύχιος του Εμμανουήλ                             

Περιφέρεια Καρυάς

Βλάχος Ευστάθιος του Ιωάννη                                   

Περιφέρεια Σφακιωτών

Παπαδόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη                             

Φρεμεντίτης Χριστόφορος                                

Περιφέρεια Καλάμου

Γιαννιώτης Οδυσσέας του Δημοσθένη                         

Περιφέρεια Καστού

Τριλίβας Χρήστος του Παναγιώτη                              

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by