ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικητάκης Μάρκος

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαλικιάς Ευάγγελος

2. Γιαννιώτης Οδυσσέας

3. Σέρβος Κωνσταντίνος

4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος

5. Περδικάρης Αθανάσιος

6. Καρφάκη Μαριάννα - Αντιπρόεδρος

7. Ζουριδάκης Ευτύχιος

8. Καββαδάς Θωμάς

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πολίτης Σπυρίδων

2. Θερμός Ευάγγελος

3. Βλάχος Κωνσταντίνος

4. Γληγόρης Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικητάκης Μάρκος

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαλικιάς Ευάγγελος

2. Γιαννιώτης Οδυσσέας

3. Σέρβος Κωνσταντίνος

4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος

5. Περδικάρης Αθανάσιος

6. Καρφάκη Μαριάννα - Αντιπρόεδρος

7. Ζουριδάκης Ευτύχιος

8. Καββαδάς Θωμάς

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πολίτης Σπυρίδων

2. Θερμός Ευάγγελος

3. Βλάχος Κωνσταντίνος

4. Γληγόρης Κωνσταντίνος

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by