ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόσκληση Τετάρτη 10/01/2018 και ώρα 15:00

Πρόσκληση Δευτέρα 29/01/2018 και ώρα 17:00 Ειδική

Πρόσκληση Δευτέρα 29/01/2018 και ώρα 18:00

Πρόσκληση Παρασκευή 2/2/2018 και ώρα 15:00 Κατεπείγουσα

Πρόσκληση Δευτέρα 12/2/2018 και ώρα 17:00

Πρόσκληση Δευτέρα 5/3/2018 και ώρα 17:00

Πρόσκληση Τετάρτη 7/3/2018 και ώρα 14:30 Κατεπείγουσα

Πρόσκληση Τετάρτη 14/3/2018 και ώρα 15:00 Κατεπείγουσα

9η Πρόσκληση Παρασκευή 23-03-2018 και ώρα 17:00 

10η Πρόσκληση Παρασκευή 4-4-2018 και ώρα 15:00 

11η Πρόσκληση Δευτέρα 16-4-2018 και ώρα 17:00 Ειδική

12η Πρόσκληση Δευτέρα 16-4-2018 και ώρα 18:00 

13η Πρόσκληση Δευτέρα 7-5-2018 και ώρα 17:00

14η Πρόσκληση Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 15:00

15η Πρόσκληση Τετάρτη 30-05-2018 και ώρα 17:00

16η Πρόσκληση Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 17:00

17η Πρόσκληση Τετάρτη 20-6-2018 και ώρα 17:00

18η: Πρόσκληση ειδικής Συνεδρίασης 27-6-2018 και ώρα 17:00

19η: Πρόσκληση Τετάρτη 4-7-2018 και ώρα 17:00 .

20η Πρόσκληση Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 15:00

21η: Πρόσκληση Δευτέρα 23-07-2018 και ώρα 15:00.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by