ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

12-10-2020.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
09-10-2020.Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

παροχής υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

 

Πατήστε για τα τεύχη ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
09-10-2020.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 , συνολικού προϋπολογισμού 52.800,00 €

Πατήστε για τα τεύχη ΕΔΩ. ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-10-2020: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών Προμήθεια φιλοξενίας σε εικονικό εξυπηρετητή VPS

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1971/28-9-2020(ΑΔΑΜ 20REQ007384864) αίτημα του Δήμαρχου Λευκάδας για αφορά την φιλοξενία ιστοσελίδων του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη και αναλυτικότερα: Φιλοξενία ιστοσελίδων σε εικονικό εξυπηρετητή VPS και δημιουργία εικονικού χώρου που μπορεί να βρίσκεται είτε στις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας είτε σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες web-hosting στην ανάδοχο εταιρεία. Συγκεκριμένα η μίσθωση του ανωτέρου εξυπηρετητή αφορά εξυπηρετητή

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-09-2020.Για την Πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨ Άθλησης για Όλους¨ περιόδου 2020 - 2021 στον Δήμο Λευκάδας και τις Δημοτικές Ενότητες αυτού, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.Πατήστε ΕΔΩ,ΕΔΩ,και ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-09-2020.ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α.Πατήστε για τα Τεύχη ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-9-2020: Διακήρυξη για Παροχή Υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη και εδω για την Μελέτη.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
17-9-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών εργαστηρίου που θα λειτουργήσει στο παλαιό Δημαρχείο Σφακιωτών στα πλαίσια του προγράμματος «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» προϋπολογισμού 4.200,00 €.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
11-09-2020.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική ,Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 48Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by