Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η:Πρόσκληση στις 25 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη .

:Πρόσκληση στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 Κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη

6η:Πρόσκληση στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 Ειδική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

7η:Πρόσκληση στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

8η:Πρόσκληση στις 16 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη

:Πρόσκληση στις 16 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

1:Πρόσκληση στις 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by