ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

05-08-2020.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού στην Λευκάδα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του δήμου. Αφού έγινε συζήτηση-ενημέρωση και εκτιμήθηκε η κατάσταση κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο αποφασίστηκαν τα παρακάτω:πατήστε ΕΔΩ.

  Δελτία Τύπου
05-08-2020.Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2020.Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020:Τεύχη δημοπράτησης "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
03-08-2020.ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες δομές, που σχεδιάστηκαν από Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Πατήστε ΕΔΩ.

  Κέντρο Κοινότητας
03-08-2020.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 Πατήστε ΕΔΩ για Περίληψη,ΕΔΩ για Διακήρυξη,ΕΔΩ για Μελέτη,ΕΔΩ για ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-07-2020:Περίληψη διαγωνισμού για την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη , εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-07-2020:Διαγωνισμός για την Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας έτους 2020-2021

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 προϋπολογισμού 67.709,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
30-07-2020: Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για ανάγκες Δ. Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διακηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη,εδώ για την Διακήρυξη, έδω για την Μελέτη και εδώ για το ΕΕΕΣ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
28-07-2020: Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη θα γίνει διακοπή νερού από τις 9:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στην πόλη της Λευκάδας λόγω αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό στην οδό Σαπφούς. Η διακοπή νερού θα επηρεάσει την περιοχή από το Πνευματικό Κέντρο μέχρι το Πάρκο των Ποιητών.

                                                                                            ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Ανακοινώσεις
27-07-2020.Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμος Λευκάδας σας ενημερώνει ότι στις 15 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020. Πατήστε ΕΔΩ.

  Δελτία Τύπου
Σελίδα 2 από 237Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΙούλιοςΑύγουστος 2020Σεπτέμβριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by